Schriftelijke vraag E-2988/06 van Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) aan de Commissie. Agressief politie-optreden in Atenco (Mexico)