Zweden/Commissie Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 oktober 2004. # Koninkrijk Zweden tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Beroep tot nietigverklaring - EOGFL - Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven - Steun aan producenten van bepaalde akkerbouwgewassen - Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees. # Zaak C-312/02. TITJUR