Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6536 — CVC/Ahlsell) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak Voor de EER relevante tekst