Schriftelijke vraag E-003879/11 Daciana Octavia Sârbu (S&D) aan de Commissie. Beperkingen van de invoer van voedingsmiddelen na nucleaire ongevallen