Schriftelijke vraag E-4396/06 van Jens Holm (GUE/NGL) aan de Raad. Export van Europees oorlogsmaterieel naar onderdrukkingsregimes