Schriftelijke vraag E-3148/06 van Pedro Guerreiro (GUE/NGL) aan de Commissie. Financieel pakket 2007-2013 voor de convergentieregio's, onder meer de Algarve