Zaak C-152/06: Beroep ingesteld op 21 maart 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Republiek Finland