Schriftelijke vraag E-3661/10 Ulrike Rodust (S&D) aan de Commissie. Europees beheersplan voor aalscholvers