Schriftelijke vraag E-1420/10 van Hans-Peter Martin (NI) aan de Commissie. Dienstvoertuigen