Schriftelijke vraag E-9013/10 Niki Tzavela (EFD) aan de Commissie. Nieuwe armen