Schriftelijke vraag E-3405/04 van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie. Is het in de EU verboden kritiek op een godsdienst te leveren?