Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van 5 juli 2005. # Jacques Wunenburger tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Ambtenaren - Kennisgeving van vacature - Afwijzing van sollicitatie - Beroep tot nietigverklaring - Motivering. # Zaak T-370/03. Wunenburger/Commissie TITJUR