Zaak T-111/12: Beroep ingesteld op 7 maart 2012 — Spanje/Commissie