Schriftelijke vraag E-4825/10 Corien Wortmann-Kool (PPE) aan de Commissie. Extra kapitaaleisen voor verzekeraars, Solvency 2