Schriftelijke vraag E-6569/09 van Glenis Willmott (S&D) aan de Commissie. Onroerend goed in Cyprus