Verordening (EEG) nr. 1868/93 van de Commissie van 12 juli 1993 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van peren van oorsprong uit Chili