SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2687/90 van mevrouw Ursula SCHLEICHER aan de Commissie. Wijziging van de richtlijn betreffende verpakkingen voor vloeibare levensmiddelen