Verordening (EEG) nr. 1478/93 van de Commissie van 16 juni 1993 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1229/93 tot machtiging van bepaalde interventiebureaus om 500 000 ton zachte tarwe via een openbare inschrijving te koop aan te bieden voor uitvoer daarvan in de vorm van meel