Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijn 90/684/EEG betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw (COM(93)0160 - C3-0194/ 93)