VERORDENING (EEG) Nr. 3296/91 VAN DE COMMISSIE van 12 november 1991 tot inkorting van de periode waarin de aanvullende regeling voor het handelsverkeer bij de invoer van gerst in Portugal van toepassing is in het verkoopseizoen 1991/1992 #