Verordening (EG) nr. 2023/95 van de Commissie van 21 augustus 1995 betreffende de voorlopige aanpassing van de in Verordening (EEG) nr. 2245/90 opgenomen speciale regelingen voor de invoer van graanvervangende produkten en verwerkte produkten op basis van granen en rijst met het oog op de tenuitvoerlegging van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay- Ronde gesloten landbouwovereenkomst