VERORDENING (EG) Nr. 1653/94 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2839/93 betreffende de bijzondere verkoop van interventieboter voor uitvoer naar de Republieken die als gevolg van de ontbinding van de Sowjetunie zijn ontstaan