Voorstel voor een VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD houdende verdeling, voor 1992, van bepaalde vangstquota over de Lid­Staten voor vaartuigen die in de wateren van de Faeröer vissen