Schriftelijke vraag E-001821/11 Antonio Cancian (PPE) aan de Commissie. Officiële EU-agenda: informatie over het bedrijf waaraan de opdracht gegund is