Vraag nr. 82 van de heer Brian SIMPSON (H-0576/92) aan de Commissie: Compenserende vergoeding voor landbouw in bergstreken en bepaalde probleemgebieden