SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3978/93 van Sotiris KOSTOPOULOS aan de Commissie. Vestiging van steengroeve en cementfabriek op Egina zonder milieu-effectrapportage