VERORDENING (EEG) Nr. 2917/91 VAN DE COMMISSIE van 3 oktober 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991/1992, van de ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijs voor clementines #