Besluit van de Raad van 21 december 1992 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Raadgevend Comité voor de opleiding op het gebied van de architectuur