92/344/EEG: Beschikking van de Commissie van 9 juni 1992 houdende goedkeuring van het door Griekenland ingediende plan voor de erkenning van inrichtingen voor het intracommunautaire handelsverkeer in pluimvee en broedeieren (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)