SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2017/92 van de heer Christian de la MALENE aan de Commissie. Economische betrekkingen EEG/Japan