Sažetak odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova od 6. siječnja 2021. do 6. siječnja 2021. (Objavljeno u skladu s člankom 13. ili člankom 38. Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 136, 30.4.2004., str. 1.)) 2021/C 6/11