SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2934/95 van Bernie MALONE aan de Commissie. Bezuinigingen op het JOULE-programma voor de begroting 1996