Goedkeuring van de steunmaatregelen van de Staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 92 en 93 van het EG-Verdrag - Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)