/* */

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT - OP NAAR HET JAAR 2000: DE PRIORITEITSGEBIEDEN BIJ DE COORDINATIE VAN DE BELEIDSVORMEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENSCHAP EN DE LID- STATEN, aangewezen op basis van een heronderzoek van de teksten die de Raad van Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking sinds 1981 heeft aangenomen