95/242/EG: Beschikking van de Commissie van 7 juni 1995 tot wijziging van Beschikking 92/592/EEG betreffende het meerjarig oriëntatieprogramma voor de vissersvloot van Italië voor de periode 1993-1996 (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)