94/1053/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1994 houdende goedkeuring van het enig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de Gemeenschap in de in Duitsland onder doelstelling 2 vallende gebieden van het Land Hessen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)