Vraag nr. 135 van de heer ANGER (H-1108/91) aan de Commissie: Financiering van een Grieks project in het kader van het programma PERIFRA