Gómez de Enterria/Parlement TITJUR Beschikking van de president van het Gerecht van eerste aanleg van 11 april 1995. # Carmen Gómez de Enterria tegen Europees Parlement. # Ambtenaren - Kort geding - Opschorting van tenuitvoerlegging - Ontheffing van ambt om redenen van dienstbelang. # Zaak T-82/95 R.