Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4386 — Cinven Limited/Aero Invest) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Voor de EER relevante tekst