Schriftelijke vraag E-1067/10 van Barry Madlener (NI) aan de Commissie. Libië weigert Nederlanders toegang