Notulen van de vergadering van woensdag 17 november 1993