Schriftelijke vraag E-0407/10 van Konstantinos Poupakis (PPE) aan de Commissie. Financiële steun en ondersteuning van de koopkracht van lage inkomens