Recapitulatie van de aanbestedingsprocedures, gepubliceerd in het Supplement op het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, voor door de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gefinancierde projecten (Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) of begroting van de Europese Gemeenschappen) (Week van 17 tot en met 21 april 1990)