MONDELINGE VRAAG B3-1550/93 van de leden FUNK, LANGES, BÖGE, DALSASS, CARVALHO CARDOSO, BORGO, MARCK, SONNEVELD, SIMMONDS, LULLING, FRIEDRICH, ARIAS CAÑETE, FLORENZ, ALBER, ESTGEN, F. PISONI, SCHIEDERMEIER, von WOGAU, SCHLEICHER, Lord PLUMB, MENRAD, JARZEMBOWSKI, MANTOVANI en DALY namens de PPE-Fractie aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van richtlijnen 91/497/EEG en 91/498/EEG inzake gezondheidsvoorschriften voor de produktie en in de handel brengen van vers vlees