Schriftelijke vraag E-009075/11 Richard Ashworth (ECR) aan de Commissie. Normen voor dierenwelzijn in Oekraïne