Zaak C-165/91: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 19 juni 1991 in het geding S. J. M. van Munster tegen Rijksdienst voor Pensioenen