Schriftelijke vraag E-004832/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) aan de Commissie. Ideologische gegevensbanken