Beschikking van de Commissie van 23 maart 1990 waarbij Denemarken wordt gemachtigd geen rekening te houden met bepaalde categorieën handelingen en gebruik te maken van ramingen voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (90/184/Euratom, EEG)