Schriftelijke vraag nr. 1330/89 van de heer John McCartin aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. Landbouwstructuurfondsen