Schriftelijke vraag P-009323/11 Philippe Lamberts (Verts/ALE) aan de Commissie. Uitsplitsing van de Galileo-begroting voor het volgende MFK